10 อันดับบริษัทรับทุบตึก รื้อถอนก่อสร้าง ยอดนิยม

10 อันดับบริษัทรับทุบตึก รื้อถอนก่อสร้าง ยอดนิยม

ในบทนี้จะขออธิบายวิธีการรื้อถอนอาคารโครงสร้างพื้นเท แบบมีคานรับพื้น มีเสารับคาน (คสล) (ซึ่งเป็นลักษณะอาคารที่พบเห็นได้ค่อนข้างมาก) โดยสามารถแบ่งขั้นตอน คร่าวๆ ได้ 3 หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้1.   ขั้นตอนเตรียมงาน เช่น การประกันภัย , การสำรวจโครงสร้างอาคาร , การยื่นขออนุญาตรื้อถอน , การจัดทำรั้ว Protection , ทำกันชอบ , ตั้งนั่งร้านเพื่อบังฝุ่นอาคาร , ทำค้ำยันอาคาร ,ค้ำยันพื้น , จัดเตรียมระบบไฟฟ้า ประปาเพื่อสนับสนุนงานรื้อถอน , ทำแบบพิกัดเข็มเดิมฯลฯ

2.   ขั้นตอนการรื้อด้วยแรงงานคน (ก่อนใช้เครื่องจักร) เช่น ใช้แรงงานคนทุบกันสาด ครีบ , ถอดระบบไฟฟ้า ประปา , ประตู , หน้าต่าง , การทุบผนัง งานสถาปัตถ์ต่างๆ , ถอดกระจก ฯลฯ

3.   ขั้นตอนงานรื้อโดยใช้เครื่องจักร เช่น การใช้รถแมคโครหัวเจาะ หรือ หนีบ ทำการย่อยชิ้นส่วนต่างๆของอาคาร

วิธีการรื้อถอนอาคารพาณิชย์สูง 2-8 ชั้น อย่างปลอดภัย

1.     ยื่นขออนุญาตกับหน่วยงานราชการ สำนักงานเขต หรือ เทศบาล โดยจัดเตรียมเอกสาร ยื่นขอประมาณ 10-15 วัน (ใช้อะไร เตรียมอะไรบ้างจะขออธิบายในบทความต่อไปครับ)

2.     สำรวจพื้นที่ กำหนดเส้นทางรถเข้าออก ที่พักคนงาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบน้ำฉีดละอองป้องกันฝุ่น พร้อมติดป้ายเตือนภัยต่างๆ

3.     ตัดระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ งานระบบทุกชนิดที่เข้าตัวอาคารทั้งหมด หากต้องการไฟฟ้าส่องสว่างหรือไว้ใช้ควรเดินสายไฟใหม่เข้าพื้นที่

4.     สร้างรั้ว กันช้อน กันวัสดุตกหล่น

5.     คลุมอาคารป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ตั้งนั่งร้านคลุมอาคาร(หากงบประมาณเพียงพอ)

6.     รื้อวัสดุแขวนลอยภายนอกและภายในอาคาร , รื้อระบบสายไฟ , ท่อประปา , พื้นไม้ (ถ้ามี) , รื้อหน้าต่าง ประตู ผนังกันห้องและฝ้าเพดานที่ทำจากไม้ , รื้อเฟอร์นิเจอร์ , สุขภัณฑ์ที่นำกับมาใช้ได้ (สรุป รื้อทรัพย์สินที่สามารถนำออกไปขายได้ออกก่อน หรือ รื้ออุปกรณ์วัสดุส่งคืนเจ้าของ)

7.     ใช้แรงงานคนทุบ รื้อส่วนผนังก่อริมอาคาร กันสาด ครีบ แผง ทุกชนิดออกจากจุดเสี่ยงทั้งหมด (ยกเว้นครีบ ผนังก่อในตัวอาคาร) เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้อาจหลุดได้หากเกิดแรงสั่นสะเทือนจากงานรื้อถอนโดยใช้เครื่องจักร (ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่ของงานทุบตึก รื้อถอน มักจะเกิดจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ เกินกว่า 80%)

8.     ใช้รถแมคโครบูมยาว หนีบย่อยหรือเจาะสกัด (ขึ้นอยู่กับพื้นที่โดยรอบ) ค่อยๆทำลายคอนกรีตจากชั้นบนลงล่าง (Top down) โดยหนีบหรือเจาะพื้นที่ในโซนกลางตึกออกก่อน ซึ่งวิธีการขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวอาคารด้วย

9.     เมื่อลงมาถึงชั้น 2 หรือ ชั้น 3 ใช้รถแมคโครขนาด PC200 หรือ PC120 เจาะหรือหนีบย่อยอาคารลงมา

10. ย่อยซากที่ได้จากการรื้อถอน พร้อมตักเศษวัสดุออกนอกพื้นที่ พร้อมตัดเหล็ก เก็บเหล็กออกไปขาย11. ขุดคานคอดิน ฟุตติ้งออกมาย่อย

12. ปรับพื้นที่พรัอมส่งมอบงาน

สมพร345 รื้อถอนอาคาร

รับรื้อถอนบ้าน

บริการ  สมพร 345 บริการรับทุบตึก รื้อถอนอาคาร ทุบรื้อถอน สิ่งปลูกสร้าง รื้อถอนโรงงาน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน อาคารพาณิชย์ โชว์รูม โรงพยาบาล เคลียร์ริ้งพื้นที่  ให้บริการแบบมืออาชีพ และปลอดภัย โดยมีวิศวกรเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อคำนวนโครงสร้างอาคารและทำแผนวิธีการรื้อถอนก่อนลงมือปฎิบัติงานจริง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและอาคารข้างเคียงให้น้อยที่สุด  เครื่องจักรได้มาตรฐาน รื้อถอนปลอดภัย ด้วยประสบการณ์ในการรื้อถอนจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 10 ปี รื้อถอนด้วยคุณภาพ และ Safety 100%

รื้อถอน ปรับปรุง สำนักงาน อาคาร โรงแรม ทุกประเภท (Renovation Work)

– รื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่เช่า

– รื้อถอนและปรับปรุงห้างสรรพสินค้า และ Community Mall ทุกประเภท

-รื้อถอนและ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน กั้นพื้นที่ใหม่ เปลี่ยนฝ้า และงานระบบฯ ทุกประเภท

– บริการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน ทุกประเภท

(packing safety ก่อนขนย้าย)

ผลงานที่ผ่านมา

โครงการรื้อถอนพระเมรุมาศและอาคารประกอบพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

โครงการรื้อถอนอาคารสมาคมฝรั่งเศส 5 ชั้น

โครงการรื้อถอนอาคารสถานทูตออสเตรเลีย ถนนสาทร

โครงการรื้อถอนอาคารอายุรเวชกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

รื้อถอนอาคารศูนย์บริการรถยนต์ ของบริษัท ไทยยานยนต์ สาขาสุขุมวิท 87

โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 ทำเนียบรัฐบาล

ปรับปรุงห้างสรรพสินค้า อิเซตัน

ปรับปรุงห้างสรรพสินค้า คลังพลาซ่า จ.นครราชสีมา

จุดเด่น ของบริษัท

ให้บริการตั้งแต่ขอใบอนุญาตรื้อถอน ติดต่อประสานงานส่วนราชการและอาคารข้างเคียงที่จะรื้อถอนและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฎิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ ( EIA) Environmental Assessment Report

ควบคุมงานโดยวิศวกร ผู้ชำนาญงานและมีประสบการณ์ในการรื้อถอนโดยตรง

มีเจ้าหน้าที่ จป.ระดับวิชาชีพคอยดูแลตรวจตรา วางแผน ประเมิน วิเคาระห์ เสนอแนะ ให้เกิดความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงานมากที่สุด และปฎิบัติตามกฏหมายกำหนด

เครื่องมือเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อการทำงาน พร้อมทั้งบุคลากร ที่มีความชำนาญ ในการใช้เครื่องมือ เครื่องจักร

จัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) Environmental Assessment Report  ในส่วนงานรื้อถอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบการทำงาน  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนำไปประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ( แล้วแต่ตกลง,บางกรณี)

ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 100% เพื่ออุบัติเหตุที่เป็น 0

Slogan

ควบคู่ความใส่ใจรื้อถอนปลอดภัย สมพร 345

เว็บไซต์: www.somporn345.com
E-mail: somporn345metal@gmail.com

เบอร์ติดต่อ: 081-583-8335080-999-9270

Office: 02-925-4870


บริษัท เดโม ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด

รับรื้อถอนบ้าน ขอนแก่น

บริษัท เดโม ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์ 10 ปี ในการรื้อถอน

  • รับบริการรื้อถอนเครื่องจักรโรงงาน
  • รื้อถอนอาคาร
  • รื้อถอนสำนักงาน
  • รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
  • รื้อถอนคืนพื้นที่เช่า
  • รื้อถอนงานระบบ
  • รื้อถอนภายในห้างสรรพสินค้า
  • และรับก่อสร้างรั้วโครงการก่อสร้างชั่วคราว

บจ.เดโม มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการวางแผนและปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้ให้ความสำคัญกับระบบ safety ซึ่งมุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก มีเจ้าหน้าที่ จป. ควบคุมงาน และบริษัท ได้จัดอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่พนักงานและองค์กร บริษัท ฯ ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถ ติดต่อได้ทาง

Line Office : @524gjjyw
หรือโทร 062-286-8995086-382-0395
Website: dddemolish.com
Email : dddemolish@gmail.com


บริษัท พี ยู เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เปิดให้บริการมากว่า 15 ปี โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการรื้อถอน ให้บริการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ทั่วประเทศ อาทิเช่น รื้อถอนอาคารโรงงาน โกดัง โครงสร้างตึกขนาดใหญ่ โรงแรม โชว์รูม โรงเรียน อาคารพาณิชย์ และสิ่งปลูกสร้างอีกมากมาย พร้อมขนย้ายเศษวัสดุออกนอกพื้นที่ เรามีเครื่องจักรที่ครบครัน ทันสมัย และทีมงานคุณภาพ พร้อมให้บริการ รับประกันผลงานรื้อถอน และส่งมอบพื้นที่ตรงตามกำหนดเวลา โดยการันตีจากผลงานที่ผ่านมามากมาย ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวิศวกร และ จป.ระดับวิชาชีพ คอยควบคุมงานรื้อถอน ดำเนินการภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย

ผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น
– โปรเจครื้อถอนบริเวณด้านทิศเหนือท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 11 อาคาร
– โปรเจครื้อถอน อาคารต่างๆในเครือ Bangkok Glass
– โปรเจครื้อถอนโรงแรม อิเลฟิน สูง 8 ชั้น และโรงแรมโกล์ดเด้นพาเลซ สูง 2 ชั้น เพื่อทำการก่อสร้างลานจอดรถแห่งใหม่ ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
– โปรเจครื้อถอน Benz BKK Group Co., Ltd.
– โปรเจครื้อถอนโครงสร้างทุบพื้นคอนกรีต พร้อมขนย้ายออกนอกพื้นที่ และปรับพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างโกดังเจริญนคร ซอย5
จำนวน 18 หลัง ขนาด 35 ไร่ (ปัจจุบัน ก่อสร้างเป็นไอคอนสยาม)
– โปรเจครื้อถอน อาคารสำนักงาน ตึกอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และผลงานรื้อถอนอื่นๆอีกมากมาย

เว็บไซต์ : www.pumengineering.com
เบอร์โทรติดต่อ : 086-336-9663 (คุณประวิทย์)
Office : 034-520313
E-mail : pum.engineering@gmail.com
pum_engineering@hotmail.com
Line Official : @pum.engineering
Facebook : P U M Engineering Co., Ltd.


Demolish House รื้อบ้าน

รับรื้อถอนราคาถูก

บริการรื้อถอนก่อสร้าง ทุบตึก รื้อถอนสิ่งก่อสร้างทุกชนิดทั่วประเทศ ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานโกดังโรงงาน คอนกรีต ออกแบบ- ประเมินราคา  ดำเนินการขอใบอนุญาตรื้อถอนทุกสถานที่ ฯลฯ พร้อมรับซื้อเศษวัสดุที่รื้อถอนให้ราคาสูงและเคลียร์พื้นที่ให้พร้อมที่จะก่อสร้างใหม่ โดยทีมงานมืออาชีพ มีมาตรฐานและความรับผิดชอบสูง โปรดไว้วางใจในทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์อันยาวนานของที่นี่

ข้อดีของที่นี่

– เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

– มีทีมงานมืออาชีพ ควบคุมการทำงาน โดยช่างผู้ชำนาญงาน

– มีเครื่องจักรกลในการรื้อถอนที่ทันสมัย

– พร้อมรื้อถอนงานทุกประเภท

– บริการให้คำปรึกษา ฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

ขั้นตอนการรื้อถอน โดยสังเขป 

1) สำรวจพื้นที่ที่จะรื้อถอนเพื่อวางแผนการรื้อ เพื่อความถูกต้อง และปลอดภัย ตามลักษณะแต่ละหน่วยงานนั้น ๆ
2) วางกั้นแนวรั้วที่จะรื้อถอน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือฝุ่น เช่น ผ้าใบ หรือสังกะสี ฯลฯ รอบบริเวณพื้นที่จะรื้อถอน
3) ใช้แรงงานคนรื้อถอนก่อนบางส่วน เช่น ประตู หน้าต่าง หรืออื่น ๆ ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายให้เหลือแต่โครงสร้างหลัก
4) ใช้เครื่องจักรกลหนัก (รถแบ็คโฮ) เข้าทำการรื้อถอน-เจาะย่อยเศษปูนด้านบน และรื้อถอนฐานราก เช่น คานล่าง    อม่อ ออกทั้งหมด เพื่อสะดวกต่อการก่อสร้างอาคารใหม่
5) ขนเศษปูน ขยะออกจากหน่วยงานทั้งหมด พร้อมปรับสภาพพื้นดินให้เรียบร้อย พร้อมที่จะทำการก่อสร้างต่อไป

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 098- 789-8865, 02-749-2243

เว็บไซต์: www.รื้อบ้าน.com


Siam CP Intertrade Co., Ltd. บริษัท สยาม  ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด

บริษัทรับทุบตึกที่ได้รับความนิยม

บริษัท สยาม  ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ให้บริการครบวงจรด้านงาน รื้อถอน ทุบสิ่งปลูกสร้าง ฯลฯ ฟรีทุกชนิด รับทุบตึก รื้อถอน โครงสร้าง โรงงาน อาคาร โกดัง บ้านไม้ บ้านปูน ประมูลเครื่องจักร รับซื้อภายใน ป้ายโฆษณา ฯลฯ

บริการดีๆเมื่อเลือกที่นี่

– บริษัทรับทุบตึก สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด ฟรี

– บริษัท เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

– รับ รื้อถอน สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด รับรื้อถอนภายใน ฟรี

– งานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด มีเงินคืน

– ให้คำปรึกษาเรื่องงานรื้อถอน การประเมินราคา ฟรี

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:  0-2360-3106 , 08-1362-2542

เว็บไซต์: www.siamcpintertrade.com


STEED DEMOLITION สตีด รื้อถอน

บริษัทรับรื้อถอนที่บริการดี

บริษัท สตีดรื้อถอน จำกัด รับรื้อถอนอาคาร ทุบตึก บ้าน อาคาร สำนักงาน รับเหมารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท รับซื้อบ้านไม้เก่า โครง เหล็ก หลังคา โรงงาน และเศษวัสดุ ความคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานมืออาชีพ รวดเร็ว งานเสร็จตรงตามเวลา งบประมาณไม่บานปลาย บริการครบวงจร ตั้งแต่ขออนุญาต จนถึงงานปรับพื้นที่

บริการของที่นี่
รับเหมารื้อถอน ทุบตึก บ้าน อาคาร โรงงาน สำนัก    งาน สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท
> รับซื้อบ้านไม้เก่า ให้ราคาสูง รื้อถอน ทุบตึก    รื้อบ้าน รับซื้อบ้านไม้ โครงหลังคาเหล็ก โกดัง
> บริการให้คำปรึกษา ในการรื้อถอน ทุบตึก ฟรี    โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
> รับซื้อเศษวัสดุ ที่รื้อถอนราคาสูง เครียร์พื้นที่
> บริการครบวงจร ตั้งแต่ ขออนุญาต จนส่งงาน    ก่อสร้างใหม่
> เช่าแบคโฮ

ผลงานล่าสุด
1)  central park สุขุมวิท 16
2)  compomax เอกมัย ซอย 4
3)  บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ซอยนวมินทร์ 74
4)  บ้านพร้อมสระว่ายน้ำ ซอยนวมินทร์ 124
5) รื้อถอนโรงงานบริษัท Compound cray
6) รื้อถอนสะพานหมู่บ้านร่มรื่น Unique
7) รื้อถอนโรงงาน Thai Nishimatsu factory (Koito)
8) รื้อถอนอาคารเก่าสรรพวุธ เกียกกาย
9) รื้อถอนอาคาร Citiscape สุขุมวิท 24 Phase I
10) รื้อถอนอาคาร Citiscape สุขุมวิท 24 Phase II

ปรึกษาประเมินราคาฟรี บริการทั่วประเทศ สายด่วน 24 ชั่วโมง

เบอร์โทรติดต่อ:  081-4438988,0812344435

เว็บไซต์: www.steeddemolition.com


BIG BOSS บิ๊กบอส การโยธา

บริษัทรับทุบตึกราคาถูก

บริษัท บิ๊กบอส การโยธา จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจร ในกลุ่มงาน รับเหมาก่อสร้าง รับรื้อถอนอาคาร บริษัทรับทุบตึก ทุบอาคาร  รื้อถอนบ้าน รื้อถอนบ้านไม้เก่า รื้อถอนโครงสร้างเหล็ก รื้อถอนภายใน รื้อถอนภายนอก ต่อเติมบ้าน ต่อเติมอาคาร ซ่อมแซมบ้าน ซ่อมแซมอาคาร ปรับพื้นที่ เคลียร์พื้นที่ ถมดิน รื้อระบบไฟฟ้า รื้อระบบประปา พร้อมรับซื้อ ให้ราคาสูง ฯลฯ

อีกทั้งยังมีบริการ ให้เช่าเครื่องจักรหนัก อาทิเช่น แบคโฮติดหัวเจาะ เครื่อง JACK หนัก ทุกชนิด, JCB หัวเจาะคอนกรีต 2 หัว และ 6 ล้อดั้ม

นอกจากนี้ ทีมงานยินดีเป็น Sub Contractor บริการรื้อถอน ก่อสร้าง ต่อเติม บ้าน อาคาร ฯลฯ ทุกชนิด งานด่วน งานเร่ง เพียงโทรมา ที่นี่พร้อมยินดีให้บริการทุกท่าน

– บริษัทรับทุบตึก รื้อถอน ครบวงจร
– รับรื้อถอนภายใน ฐานราก โครงสร้างเหล็ก ทุกชนิด
– รับซื้อไม้เก่า ซื้อบ้านไม้เก่า ให้ราคาสูง (บริการ รื้อถอนบ้านไม้เก่า ฟรี!!!)
– รับรื้อถอนภายนอก รับรื้อถอนภายในอาคาร สานักงาน ห้างร้าน
– รับซ่อมแซมบ้าน ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมอาคาร ต่อเติมอาคาร ซ่อมแซมโรงงาน ต่อเติมโรงงาน
– บริการ รับเหมาก่อสร้าง ครบวงจร
– บริการให้เช่า แบคโฮติดหัวเจาะ, เครื่อง JACK หนัก ทุกชนิด, JCB หัวเจาะคอนกรีต 2 หัว, 6 ล้อดั้ม
– บริการ รับปรับพื้นที่ เคลียร์พื้นที่ ถมดิน ถมที่ พื้นที่กรุงเทพฯ
– บริการ รับรื้อระบบไฟฟ้า รื้อระบบประปา สาหรับโรงงานทุกชนิด (พร้อมรับซื้อในราคาสูง)
– บริการ ให้คำปรึกษาฟรี!!! ประเมินราคาฟรี!!! ตีราคาฟรี!!

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 081-452-9876 , 081-489-0200

เว็บไซต์: www.bigbossyotha.com


Piyamitr Group Co., Ltd. บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำก

บริษัทรับทุบตึกที่คนนิยมใช้บริการ

บริษัท ปิยะมิตร กรุ๊ป จำกัด  (Piyamitrgroup) ได้ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2537 โดยมี นายกิตติภณ สิริพลากรกิจ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซึ่งท่านเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจนี้เป็นอย่างดี ด้วยศักยภาพความพร้อมในด้านเทคนิค วิศวกรและบุคลากรที่มากด้วย ความรู้ความสามารถ และเครื่องจักรที่ทันสมัย พร้อมทั้งประสบการณ์ในการดำเนินงานมากกว่า 13 ปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจในการร่วมงานกับ บริษัทก่อสร้างชั้นนำของประเทศไทยมากมาย อาทิเช่น
บริษัท ชิโนไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัดชั่น จำกัด , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ
บริษัท ไทยฺ ฮาซาม่า คอร์ปอเรชั่นจำกัด เป็นต้น

จากการได้รับความไว้วางใจอย่างยาวนาน ทำให้ปิยะมิตรเป็นที่รู้จักในวงการรื้อถอน บริษัทรับทุบตึก ซึ่งลูกค้าทุกท่านสามารถติดต่อผ่านทาง Line,Facebook ,เว็บเพจ หรือสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ได้โดยตรง

เบอร์โทรติดต่อ: 02-291-7029, 02-291-7026 MOBILE: 081-755-1229

เว็บไซต์: www.piyamitrgroup.net


JSK Renovation Company Limitedบริษัท เจ.เอส.เค.รีโนเวท จำกัด

บริษัทรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่ไว้วางใจได้

บริษัท เจ.เอส.เค.รีโนเวท จำกัด บริการรับทุบตึก รับรื้อถอนอาคาร ทุบตึกฟรี รับซื้อบ้านไม้เก่าให้ราคาสูง รับเหมารื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด รับรื้อถอนภายใน บ้าน อาคารสำนักงาน รื้อถอนบ้านไม้เก่า โครงสร้างเหล็ก รื้อถอนภายนอก ต่อเติมบ้าน ต่อเติมอาคาร ซ่อมแซมบ้าน ปรับพื้นที่ เคลียร์พื้นที่ ถมดิน รื้อระบบไฟฟ้า รื้อระบบประปาและรับเหมางานทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก งานใหญ่ ไม่เกี่ยง รับทำในราคาที่คุณพอใจ บริการทั่วราชอาณาจักรไทย โดยทีมงานวิศวกรมืออาชีพ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 089-444-4484

เว็บไซต์: www.jskkanyotha.com


INTERYOTA อินเตอร์โยธา

บริษัทรับทุบตึกที่น่าเชื่อถือ

อินเตอร์โยธา (Interyota) รับรื้อถอนอาคารสำนักงาน บ้านไม้เก่า รับทุบตึกและรื้อถอน

ศักยภาพการทำงาน

1) สำรวจ ประเมินราคา

2) มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักร ที่ใช้ในการรื้อถอนที่มีประสิทธิภาพสูงทันสมัยและดีที่สุด

3) ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆทั่วประเทศ

4) พัฒนากิจการและขยายโครงข่ายมีผู้ร่วมงานทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

5) ราคาพิสูจน์ได้ รายรับ-รายจ่ายอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า

6) มีประกันภัยในวงเงินที่เหมาะสม

7) มีหลักประกันความเสียหายที่ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ตลอด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ:090-080-3777

เว็บไซต์: www.ทุบตึก-รื้อถอน.com


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best Brand
Logo