10 อันดับบริษัทรับจ้างแปลเอกสาร แปลภาษา ยอดนิยม

10 อันดับบริษัทรับจ้างแปลเอกสาร แปลภาษา ยอดนิยม

หลายๆท่านมีข้อสงสัยว่า ทำไมต้อง แปลเอกสาร และจะแปลเอกสารต่างๆไปเพื่ออะไร วันนี้ทางบริษัทฯจะมาขอไขข้อสงสัยในเรื่องนี้

ในปัจจุบัน ไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติ ล้วนต้องการที่จะเดินทางไปมาระหว่างประเทศกันมากขึ้น เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ท่องเที่ยว ทำงาน แต่งงาน ย้ายถิ่นฐาน ทำธุรกรรม ติดต่อซื้อขาย ติดต่อธุรกิจ ติดต่อหน่วยงานราชการ หรือจุดประสงค์อื่นๆอีกมากมาย

ทั้งนี้ คนไทยที่ต้องการจะเดินทางไปต่างประเทศนั้น จะต้องขอวีซ่าVISAกับทางสถานเอกอัครราชทูตของประเทศนั้นๆก่อน จึงจะสามารถเข้าประเทศนั้นๆได้ [ยกเว้นหลายๆประเทศ ที่คนไทยสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ โดยไม่ต้อขอวีซ่า(VISA)]

ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ จึงจำเป็นที่จะต้องทำการแปลเอกสารส่วนตัว*ต่างๆให้เป็นภาษาที่ประเทศนั้นๆกำหนด(ส่วนใหญ่เกือบทุกประเทศจะใช้เพียงภาษาอังกฤษ) ซึ่งการแปลเอกสารต่างๆนั้นจะมีการรับรองการแปลถูกต้อง และได้รับการยอมรับโดยฝ่ายพิจารณาวีซ่า(VISA)ของสถานเอกอัครราชทูตนั้นๆ

สำหรับคนต่างชาติก็เช่นกัน หากต้องการนำเอกสารต่างๆมาใช้ในประเทศไทย ก็จะต้องทำการแปลเอกสารที่ต้องการนั้น เป็นภาษาไทย หรือภาษาอื่นๆ เพื่อนำไปใช้กับหน่วยงานราชการหรือเอกชน ตามแต่หน่วยงานนั้นๆต้องการ

บริษัท บริการแปลเอกสาร จำกัด มีความยินดีที่จะให้บริการแปลเอกสารทุกชนิด ทุกภาษา ต่อท่านลูกค้า พร้อมทั้งให้บริการดำเนินเรื่องรับรองเอกสารในทุกขั้นตอนตามหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเชี่ยวชาญและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานต่างๆที่ทางบริษัทเรามีมามากกว่า10ปี

ซึ่งการที่เราจะเลือกใช้บริการในการแปลเอกสารนั้นเราจะต้องเลือกที่ที่มีความรอบครอบสูง และมีการแปลที่ดีมีคุณภาพ หากท่านกำลังหาที่ที่แปลเอกสารท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ที่ translationplus.net ยึดมั่นเพื่อให้ลูกค้าได้รับงานแปลคุณภาพ และบริการที่ดีที่สุด

Masterpiece Translation ห้างหุ้นส่วนจำกัด มาสเตอร์ พีซ ทรานสเลชั่น

บริษัทรับจ้างแปลภาษา

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 ประกอบธุรกิจให้บริการรับแปลภาษา รับแปลเอกสาร (Translation Service) ทุกชนิดในหลากหลายสาขา เช่น แปลเอกสารด้านกฏหมาย เอกสารด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม เอกสารด้านธุรกิจการค้าทั่วไป รวมไปถึงรับแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการส่วนบุคคลต่างๆ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส พร้อมบริการรับรองคำแปลเอกสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Legalization ) รับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (Authentication) รับรองคำแปลเพื่อใช้ในชั้นศาล รับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม (Certified Translator of Justice Court) ทนายความรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารและรับรองเอกสารมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปลและการส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ทำให้เป็นสถานที่แปลภาษา/สถานที่รับแปลเอกสาร ได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากลูกค้าต่างๆมากมายมาโดยตลอด ทั้งหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน

เว็บไซต์ : www.masterpiecetranslation.com
เบอร์ติดต่อ : 02-9075533, 081-8024950
E-mail : translation@mptbangkok.com
Facebook : www.facebook.com/masterpiecetranslation
Line ID : 0818024950


Exact Translation

บริษัทรับจ้างแปลภาษา

ให้บริการด้านการแปลเอกสารต่างๆ จากภาษาไทยเป็นอังกฤษและภาษาอังกฤษเป็นไทย ลูกค้าสามารถมั่นใจได้กับคุณภาพของการแปลทุกคำ ทุกประโยคจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ความหมายที่ใกล้เคียงกับต้นแบบภาษามากที่สุดการแปลถูกต้องตรงตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นศัพท์เทคนิคแขนงต่าง ๆ เป็นต้นว่า ศัพท์ด้านกฎหมาย นิติกรรม สัญญาต่างๆ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประมูล เอกสารบริษัทต่างๆ ผู้แปลสำเร็จการศึกษาจากคณะ นิติศาสตร์ และผู้แปลมีประสบการณ์ทางด้านงานแปลทางกฎหมาย นิติกรรม สัญญา พรบ. ต่างๆ มายาวนานเป็นเวลากว่าสิบปี ตัวผู้แปลเองมีประสบการณ์การแปลงานให้ลูกค้ามาแล้วจำนวนมากมาย รับแปลงานเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้เกือบทุกประเภทตามความประสงค์ของลูกค้า นอกจากนี้ การแปลเอกสารเทคนิคต่างๆ ศัพท์เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ IT ศัพท์ทางซอฟต์แวร์โปรแกรม คู่มือโปรแกรม วิธีการใช้โปรแกรมต่างๆ ผู้แปลมีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์มากกว่า 20 ปีและเอกสารทั่วไปอาทิ ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบรับรองความเป็นโสด พาสปอร์ต หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หนังสือรับรองบริษัท รายละเอียดวัตถุประสงค์ สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 บริคณห์สนธิ ภ.พ.20 หนังสือรับรองผลงานของบริษัทและใบทะเบียนพาณิชย์ในการแปลของเรา ตัวผู้แปลเองเป็นผู้ทำการแปลไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยแปลมาช่วยในการแปลแต่อย่างใดเนื่อหาที่แปลได้ จึงเป็นธรรมชาติเข้าใจได้ง่าย ชัดเจนถูกต้องตรงตามความ หมาย ถ้อยคำสละสลวย

เว็บไซต์ : www.exact-translation.com
เบอร์ติดต่อ : 089-036-6732
E-mail : exact-translation@hotmail.com
Line ID : @exacttran


WORDSMAKERS

บริษัทรับจ้างแปลภาษา

บริษัทแปลเอกสาร เวิร์ด เมคเกอร์ เอเชีย เราคือ บริษัทแปลเอกสาร ชั้นนำของ ในประเทศไทย ได้ จดทะเบียน เป็นบริษัทแปลเอกสาร ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง มีสาขาทั้งไทยและสิงคโปร์ เรามีทีมนักแปลผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 200 ท่านที่พร้อมแปลงาน ไม่ว่าจะเป็นงานด่วน หรืองานจำนวนหลายหน้า เราสามารถแปลด่วนให้ท่านได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เราเปิดบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ในการคัดเลือกนักแปลของทางเรา จะมีข้อสอบเฉพาะจากผู้บริหารทางสิงคโปร์คัดเลือกเฉพาะผู้ที่ทำข้อสอบผ่าน 80% ขึ้นไปเท่านั้น

เรามีนักแปลเฉพาะทาง ผู้มากประสบการณ์ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สามารถแปลเอกสารเฉพาะทางอย่างเช่น เอกสารสัญญา เอกสารด้านวิศวกรรม เราใส่ใจรายละเอียดในการแปลทุกงาน และมีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คงาน ก่อนที่จะส่งงานให้ลูกค้า และทางเราพร้อมแก้ไขงานให้ฟรีหากลูกค้าไม่พึงพอใจ พร้อมบริการประทับตรารับรองแปลจากทางบริษัท หรือ รับรองจากทนายความ (Notary)

เรทราคางานแปลเริ่มต้นตั้งแต่ 150 บาทเท่านั้น สามารถส่งเอกสารมาประเมินราคาได้ฟรีทางอีเมลได้ล่างนี้ได้เลยค่ะ

เว็บไซต์ :  wordsmakers.com

เบอร์ติดต่อ : 063 898 2821

E-mail : support@wordsmakers.com

Facebook : facebook.com/WordsMakers

Line ID : @wordsmakers


12Translation

บริษัทรับจ้างแปลภาษา

ดำเนินธุรกิจด้านงานแปลเอกสารมาเป็นเวลานาน ทำให้มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้โดยเฉพาะทั้งทีมงานชาวไทยและทีมงานชาวต่างประเทศเจ้าของภาษา ซึ่งแต่ละคนล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านงานแปลในหลากหลายสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น ด้านบัญชีการเงิน ธุรกิจการค้า กฎหมาย ไอที วิศวกรรม การแพทย์การพยาบาล การท่องเที่ยวและการโรงแรม และอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อรองรับทุกความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ทางศูนย์แปลเอกสาร 12Translation ได้มีการยึดถือในคุณภาพของงานบริการเป็นอันดับหนึ่ง โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล

เว็บไซต์ : www.12translation.com
เบอร์ติดต่อ : 095-250-0383
E-mail : 12translation@pantipmail.com
Facebook : www.facebook.com/12translation
Line ID : 12translation


Vista Translation Service

บริษัทรับจ้างแปลภาษา

รับแปลเอกสาร อังกฤษ-ไทย ,ไทย-อังกฤษ ให้บริการด้านการแปลภาษา อังกฤษเป็นไทย, ไทยเป็นอังกฤษโดยเน้นถึงคุณภาพงานแปลเป็นสำคัญละความตรงต่อเวลาในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าในราคาที่มีเหตุผล ”รับรองคำแปล โดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม” ในทางด้านล่ามและการแปลเอกสารทะเบียนนักแปล เลขที่ ๔/๒๕๕๑ Vista Translation Service มีผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย, ไทยเป็นอังกฤษ ไม่ว่าจะมีเพียงจดหมายส่วนตัวเพียงหนึ่งฉบับ เอกสารทางราชการ หรือเอกสารคู่มือต่าง ๆ ที่มีจำนวนหลายร้อยหน้าก็ตาม นำเสนองานแปลคุณภาพ ซึ่งงานแปลทุกชิ้นจะได้รับการแปล และ ทบทวนตรวจสอบเรียบเรียงการใช้ถ้อยคำต่างๆ เพื่อให้ผลงานแปลออกมามี คุณภาพที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ

เว็บไซต์ : www.vista-translate.com
เบอร์ติดต่อ : 081-446-2520
E-mail : fonumaporn@gmail.com


Translation24hr

บริษัทรับจ้างแปลภาษา

ศูนย์แปลภาษานานาชาติชั้นนำของประเทศที่พร้อมให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน และภาษาอื่นๆ มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา ประสบการณ์มากว่า 10 ปีและมีความมุ่งมั่นเต็มเปี่ยม พร้อมทีมงานนักแปลเจ้าของภาษาทรงคุณวุฒิ ที่พร้อมดูแลงานของท่านได้เป็นอย่างดี และส่งงานตรงเวลาพร้อมบริการล่ามท่องเที่ยว ล่ามธุรกิจ ล่ามการแพทย์ ล่ามตู้ โดยงานแปลเอกสารทุกชิ้นจะได้รับการตรวจทานอย่างละเอียดจากเจ้าหน้าที่ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าทุกครั้ง ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานที่ท่านจะได้รับนั้นมีความถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามหลักไวยากรณ์ ด้วยราคาที่คุ้มค่าสมเหตุสมผล

เว็บไซต์ : www.translation24hr.com
เบอร์ติดต่อ : 081-889-0518 , 02-101-2693
E-mail : translation24hr@pantipmail.com
Facebook : www.facebook.com/translation24online
Line ID : translation24hr


Keen Translation ศูนย์แปลภาษาคีน ทรานสเลชั่น

บริษัทรับจ้างแปลภาษา

เราให้ บริการด้านการแปล เช่น งานแปลด้านธุรกิจ แปลด้านวิชาการแปลด้านกฏหมาย แปลด้านซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ แปลด้านการตลาดและโฆษณา แปลด้านอุตสาหกรรมเฉพาะ แปลด้านธุรกิจพาณิชย์ เป็นต้น ด้วยทีมงานนักแปลคุณภาพและมีประสบการณ์ งานแปลที่คุณวางใจได้ นอกจากจะให้บริการงานแปลที่มีคุณภาพแล้ว เรายังให้บริการเสริมด้านอื่นๆอีกด้วย เช่น งานแปลและจัดทำรูปแบบสิ่งพิมพ์ บริการงานล่าม เป็นต้น ศูนย์แปลภาษา คีน ทรานสเลชั่น เป็นแหล่งรวมกลุ่มนักแปลและล่ามผู้เชี่ยวชาญ ราคางานแปลจะขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหา และระยะเวลาในการขอรับงานแปล

เว็บไซต์ : www.keentranslation.com
เบอร์ติดต่อ : 02-126-8155, 092-461-9936
E-mail : info@keentranslation.com
Facebook : www.facebook.com/KeenTranslationCentre
Line ID : @keentranslates


CHULA TRANSLATOR

บริษัทรับจ้างแปลภาษา

ในบางครั้งการแปลเอกสารจำนวนมากอาจเป็นเรื่องไม่ง่ายสำหรับคุณ วางใจให้ทีมแปลจากจุฬาแปลเอกสารให้ดีกว่าไหม? โดยทีมแปลจากจุฬารับแปลเอกสารทุกประเภท ทั้ง รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย รับแปลเอกสารสัญญา รับแปลหนังสือรับรอง รับแปลงานวิจัย

รับแปลบทคัดย่อ รับแปลคู่มือ รับแปลวิทยานิพนธ์ รับแปลเอกสารทางกฎหมาย รับแปลหนังสือราชการ รับแปลเอกสารสำหรับยื่นวีซ่า รับแปลบทความต่างๆ รับตรวจไวยากรณ์เเละตรวจคำศัพท์ รับสรุปเนื้อหาของงานแปล ซึ่งทั้งหมดนี้นักแปลมีประสบการณ์การแปลมามากกว่า10ปี มีบริการประทับตรารับรอง คุณจึงไว้วางใจได้

ทำไม ศูนย์แปล ของที่นี่จึงได้รับความนิยมมากที่สุด???

– คุณภาพของนักแปล ที่นี่มีทีมนักแปลที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความชำนาญในการแปลมากกว่า 10 ปี โดยนักแปลทุกคนมีใบรับรองการแปลเอกสารถูกต้องเป็นทางการ

– คุณภาพของงานแปลเอกสาร นักแปล ไม่ใช้ google translate หรือโปรเเกรมช่วยแปลใดๆ ดังนั้นจะมั่นใจได้ว่า คุณภาพของงานแปลจะมีความถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์ เเละการใช้งานแปลภาษาอังกฤษ

– รับแปลเอกสารราคาถูกที่สุด รับประกันความถูก เริ่มต้นเพียงหน้าละ 90 บาท ศูนย์แปลเอกสารของที่นี่ เน้นคุณภาพของงานแปลในราคาที่เหมาะสม

– ความตรงต่อเวลาในการส่งงานแปล ส่งงานแปลให้ลูกค้าตรงตามเวลา หรือส่งก่อนเวลาที่ลูกค้ากำหนดไว้

– รับแปลเอกสารด่วน ที่นี่มีความรวดเร็ว ทันใจในการส่งงานแปล มีบริการรับแปลงานด่วน สามารถรอรับงานได้ทันที

– มีประทับตราเอกสาร ที่นี่มีประทับตรารับรองการแปลเอกสาร โดยถูกต้องอย่างเป็นทางการ เพื่อลูกค้าสามารถนำไปใช้ยื่นวีซ่า หนังสือรับรอง หรือนำเอกสารแปลไปใช้ในด้านอื่นๆ

สนใจติดต่อทีมแปลจุฬาเพื่อส่งเอกสารให้ประเมินราคา หรือต้องการให้เเปลติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง แล้วคุณจะรู้ว่าที่นี่ทำให้งานแปลของคุณง่ายจริง

เบอร์โทร: 081-470-8060

Line: @tutorchulateam

Email: chula.tu89@gmail.com

เว็บไซต์: www.chulatranslator.com

Facebook: facebook.com/chulatranslator


GTTM Translation

บริษัทรับจ้างแปลภาษา

ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร และล่าม 300 ภาษาราชการโดยบริการหลักคือการแปลงานแปลเอกสารและล่าม 300 ภาษา เช่นศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาจีน ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาญี่ปุ่น ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาอังกฤษ ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษายุโรป ศูนย์แปลเอกสารและล่ามภาษาเอเชีย เป็นต้น และมีบริการเสริม คือ พิธีกรนานาชาติ ถอดไฟล์เสียง พากย์เสียง แปลวิดีโอ ทำซับไตเติ้ล และบริการรับรองเอกสาร โดยกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต นักแปลผู้ได้รับอนุญาต (Certified Translator) ทนายความ และผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการทำงาน ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่า จะได้รับงานที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับราคาอย่างแน่นอน และเพื่อความสะดวกสำหรับลูกค้า จึงเน้นการให้บริการทั่วประเทศ และทั่วโลก ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและระบบอำนวยความสะดวกอื่นๆ ถือเป็นบริษัทที่แปลภาษา ที่ให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด ด้วยเหตุนี้ บริการหลังการขาย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ขอเพียงท่าน “ส่งมอบความต้องการทางภาษาของท่านให้แก่เรา เราจะส่งมอบความชำนาญทางภาษาของเราให้แก่ท่าน”

เว็บไซต์ : www.gttm-translation.com
เบอร์ติดต่อ : 087-706-2227
E-mail : gtm.coordinate@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/gttm.thailand
Line ID : 0851218108


108 Translation

บริษัทรับจ้างแปลภาษา

บริการรับแปลเอกสาร แปลภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า เวียดนาม อาหรับ รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และภาษาอื่นๆ อีกมากมายพร้อมจัดส่งล่ามภาษานานาชาติ บริการด้านภาษา อย่างครบวงจร ครบทุกภาษา โดยทีมงานคุณภาพ ประสบการณ์ มากกว่า 10 ปีมีทีมงานนักแปลภาษา และล่ามภาษา มากกว่า 50 ภาษา ทั้งนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทยและชาวต่างที่เป็นประเทศเจ้าของภาษา ทั้งผู้ชำนาญด้านการแปลภาษาเฉพาะด้าน เช่น แปลภาษาด้านกฎหมาย บัญชีการเงิน, การตลาด ไอทีและคอมพิวเตอร์ การแพทย์ ฯลฯ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการแปลภาษาโดยเฉพาะ จึงเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของงานที่ลูกค้าพึ่งพอใจ

เว็บไซต์ : www.108translation.com
เบอร์ติดต่อ : 086-318-7970
E-mail : 108translations@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/108TRANSLATION
Line ID : 108Translations


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Best Brand
Logo